In januari 2015 gestart als initiatief vanuit het Jongerenwerk Drv. als vangnet voor jongeren die tussen wal en schip vallen. Leerwerkplaats De Ronde Venen is er voor het ondersteunen en begeleiden van jongeren, die dreigen uit te vallen (preventief) of die al uitgevallen zijn (curatief), op het gebied van school en/of werk.

De begeleiders binnen de leerwerkplaats (tevens jongerenwerkers), specialiseren zich in toeleiding naar werk en school, bemiddeling, begeleiding en ondersteuning. De geboden dagbesteding is gericht op technisch werk, zoals houtbewerking, metaalbewerking en techniek voor meiden, maar ook op richtingen als koken, horeca, media, film en fotografie, groen en dier, zorg en welzijn, sport en uiterlijke verzorging.

De afgelopen jaren is gebleken dat de werkwijze van de leerwerkplaats in De Ronde Venen, voor jongeren met problemen op het gebied van werk en school, een doorbraak kan betekenen in een doorgaans neerwaartse spiraal. De unieke werkwijze van de leerwerkplaats biedt maatwerk en individuele begeleiding bij complexe en meervoudige problematiek in de vorm van dagbesteding, ondersteuning, begeleiding, samenwerking met het netwerk en hulpverlening.